MOXIBUCE

Použití je indikováno stavem pacienta. Tato metoda používá ke stimulaci akupunkturních bodů a meridiánových drah lidského těla především teplo. Teplo získáváme buďto prohříváním malého jehlanu nebo tyčinky, moxy či mikromoxy (z lisovaného pelyňku). Působením tepla a popřípadě tlaku  se stimulují akupunkturní body a příslušné dráhy meridiánu.

 

Člověk tedy není jen seznamem jednotlivých částí, ale je brán v globálním pohledu jako originální organismus. Čchi je prazákladem všeho dění nejen v člověku, ale i ve vesmíru vůbec. Jin a jang jsou její části. Jejich rovnováha a harmonie je stavem zdraví. Pokud dojde k nějaké disharmonii či blokaci nastává stav nemoci. Čchi koluje v akupunkturních drahách, které mají vztah k orgánům v těle. Pět prvků představuje systém, kterým je osvětlováno veškeré dění. Ke každému prvku jsou přiřazeny tělesné a smyslové orgány, roční doby (Číňané jich mají pět), životní etapy, chutě, barvy, vůně, emoce, rozumové projevy, atd. Toto byl jen malý nástin komplexnosti čínské medicíny.

 

http://sweb.cz/alternativni.medicina

 

< zpět >